Verwijlintresten berekenen

Met onderstaande tool kan je makkelijk en snel de verwijlintresten berekenen voor een factuur die over betalingstermijn is.

Volgens de wet op betalingsachterstand heb je recht op verwijlintresten op het totale bedrag inclusief BTW. Dit is een middel om wanbetalers aan te pakken. Indien je algemene voorwaarden dit vermelden kan je eveneens een schadevergoeding vragen.

Je moet hiervoor géén aparte factuur opmaken, louter de melding doen bij de betalingsherinnering. Gebruik onderstaande tool voor de berekening:

Digitale ontzorging, comfort en zekerheid

Beweeg hier met je muis of vinger.

Digitale ontzorging, comfort en zekerheid

  1. Maak een sterke eerste indruk!
  2. Slaap op je 2 oren!
  3. Pluk de vruchten van je werk!

Een mogelijke clausule in je algemene voorwaarden kan zijn:

In geval van laattijdige betaling zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interesten van 10%, alsmede een schadevergoeding van 10% (met een minimum van 75 EUR en onverminderd het recht van UW BEDRIJF op een hoger bedrag op basis van bewezen schade) verschuldigd.

Stel dat je met bovenstaande clausule werkt en het openstaande saldo van je factuur (inclusief BTW) 1000 euro is, en de uiterlijke betaaldatum van de factuur 60 dagen geleden viel. Dan heb je recht op:

1000 * 10% rente op jaarbasis dus voor 60 dagen = 16,4 euro intresten en daarenboven 75 euro schadevergoeding. Of dus 91,4 euro in totaal.