Privacybeleid

XANDO, gevestigd aan Rijsenbergstraat 62, 9000 – Gent, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Rijsenbergstraat 62
9000 – Gent
Belgium
+32 9 388 37 70

De Functionaris Gegevensbescherming van XANDO is te bereiken via privacy@xando.pro

Persoonsgegevens die wij verwerken

XANDO verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@xando.pro, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

XANDO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Uw bestellingen en betalingen te kunnen verwerken
 • Uw beleving van de website te optimaliseren
 • U te informeren indien u een melding of bericht krijgt via een gebruikersaccount op één van onze websites of webapplicaties
 • Wanneer u bent geabonneerd op onze nieuwsbrief: u nieuwe artikels, relevante inhoud of promoties sturen
 • U promoties en content te sturen wanneer dit relevant is

Geautomatiseerde besluitvorming

XANDO neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van XANDO) tussen zit. XANDO gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Quaderno (facturatie), WordPress, Google Suite (sturen van e-mails n.a.v een contact -of offerte verzoek), Mollie (online betalingen). Daarnaast hebben we ook diverse zelfgescheven webapplicaties.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

XANDO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Gegevens uit klantenadministratie > Zolang de klantrelatie bestaat > Zodat altijd contact kan worden opgenomen met onze klanten. Gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming werd gegeven.
 • Gegevens uit contactformulieren > Zolang de website bestaat > Zodat altijd contact kan worden opgenomen met onze klanten of zodat zij dit kunnen doen met hun eigen (eind)klanten. Gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming werd gegeven.
 • Gegevens uit nieuwsbrief-lijsten> Zolang de abonnee bestaat> Zodat we onze abonnees relevante e-mailupdates kunnen blijven sturen.
 • Gegevens uit onze webapplicaties of websites > Zolang de gebruikersaccount bestaat > Zodat altijd contact kan worden opgenomen met onze gebruikers en zodat de functionaliteit voor hen actief blijft. Gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming werd gegeven.

XANDO verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

XANDO gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website en berichtgeving optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door XANDO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@xando.pro. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. XANDO wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

XANDO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@xando.pro

Gratis Offerte Free Quote